נכסים להשכרה

חנות למכירה

עיר: רחובות

שכונה: פארק הורביץ

מספר נכס: 1034

חנות למכירה

עיר: רחובות

שכונה: פארק הורביץ

מספר נכס: 1034

מסחרי

חנות

עיר : רחובות

שכונה : פארק הורביץ

גודל במ"ר : 820 מ"ר

מס' נכס : 1034

מסחרי

חנות

עיר : רחובות

שכונה : פארק הורביץ

גודל במ"ר : 820 מ"ר

מס' נכס : 1034

מבנה תעשיה למכירה

עיר: איזו"ה כנות

שכונה: איזור התעשייה

מספר נכס: 1099

מבנה תעשיה למכירה

עיר: איזו"ה כנות

שכונה: איזור התעשייה

מספר נכס: 1099

מסחרי

מבנה תעשיה

עיר : איזו"ה כנות

שכונה : איזור התעשייה

גודל במ"ר : 10

מס' נכס : 1099

מסחרי

מבנה תעשיה

עיר : איזו"ה כנות

שכונה : איזור התעשייה

גודל במ"ר : 10

מס' נכס : 1099

מבנה תעשיה למכירה

עיר: איזו"ה כנות

שכונה: איזו"ה כנות

מספר נכס: 1043

מבנה תעשיה למכירה

עיר: איזו"ה כנות

שכונה: איזו"ה כנות

מספר נכס: 1043

מסחרי

מבנה תעשיה

עיר : איזו"ה כנות

שכונה : איזו"ה כנות

גודל במ"ר : 2500 מ"ר

מס' נכס : 1043

מסחרי

מבנה תעשיה

עיר : איזו"ה כנות

שכונה : איזו"ה כנות

גודל במ"ר : 2500 מ"ר

מס' נכס : 1043